Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty > 2015r.

KALEIDOSCOPE OF CULTURES"

15.05.-14.11.2015

Projekt 'KALEIDOSCOPE OF CULTURES' był wielostronną międzynarodową wymianą młodzieży z udziałem grup młodzieżowych działających przy organizacjach partnerskich z Polski, Łotwy, Słowacji, Turcji oraz Ukrainy.
Zrealizowane zostały następujące cele projektu:
1) merytoryczne i dydaktyczne - poznanie dziedzictwa kulturowego i różnych aspektów naszych kultur - taniec, muzyka, teatr, performance, sztuki wizualne, wspieraliśmy dialog międzykulturowy, mobilność edukacyjną młodzieży, naukę języków obcych oraz motywację do dalszego uczenia się
2) aktywizacyjno-społeczne – wspieraliśmy aktywność społeczną młodzieży, jej aktywność obywatelską oraz zaangażowanie dla społeczności lokalnych
3) cele związane z upowszechnieniem projektu i jego rezultatów
W projekcie uczestniczyło w sumie 40 osób. Uczestnikami byli członkowie nieformalnych grup młodzieżowych działających przy organizacjach partnerskich z Łotwy, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Polski, po 8 osób z każdego z krajów.
Działania w ramach projektu: spotkanie przygotowawcze miało miejsce w terminie 19.-21.07.2015, a międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się w terminie: 09.-18.08.2015.
W ramach działania wymiany młodzieży realizowane były warsztaty związane z kulturą i dziedzictwem kulturowym krajów i regionów pochodzenia uczestników oraz wymiana doświadczeń artystycznych w kontekście tychże elementów kultur narodowych: muzyka, taniec, teatr, sztuki wizualne, legendy i tradycje ludowe. Poza tym realizowane były warsztaty interkulturowe oraz wieczory narodowe prezentujące wszystkie kraje uczestniczące w projekcie oraz specyficzne aspekty ich kultur i tradycji regionalnych.
Rezultatem końcowy projektu była publiczna prezentacja przygotowanych przez uczestników elementów naszych kultur i dziedzictwa kulturowego. To upowszechnienie rezultatów projektu - efekt pracy międzynarodowej grupy nastąpiło w formie eventu finałowego - publicznego występu wieczorem 15 sierpnia, zorganizowanego dla społeczności lokalnej miejscowości i gminy Sorkwity. W trakcie tej prezentacji uczestnicy projektu przedstawili rezultaty poszczególnych warsztatów i zaprezentowali wypracowane wcześniej elementy swoich pokazów.
Projekt 'KALEIDOSCOPE OF CULTURES' został dofinansowany ze środków Programu Erasmus+.