Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty > 2015r.

OUT-DOOR INTERCULTURAL GAMES"

15.05.-14.11.2015

Międzynarodowy projekt “OUT-DOOR INTERCULTURAL GAMES“ to wymiana młodzieży z pięciu organizacji partnerskich: Verein Generationen und Gesellschaft z Austrii, NGO Stelpite z Łotwy, Public Institution "Sveikatingumo idejos" z Litwy, E-genclik Association z Turcji i Fundacji „Rodowo” z Polski. Projekt trwał 6 miesięcy i zakończył się 14 listopada 2015 r.

Głównym działaniem projektowym była międzynarodowa wymiana młodzieży, która odbyła się w dniach 12.07. do 21.07.2015 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w wsi Rodowo w Polsce. W wymianie uczestniczyło 39 osób, w tym 34 osoby młodzieży w wieku 15-18 lat oraz 5 liderów z poszczególnych grup narodowych. W spotkaniu brali udział młodzi ludzie z mniejszymi szansami ze względu na przeszkody ekonomiczne, społeczne, geograficzne i kulturowe, którzy stanowili ponad połowę ogólnej liczby uczestników.

Głównymi celami projektu było wspieranie aktywności społecznej młodzieży i jej zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych, a także rozwój interpersonalnych umiejętności uczestników, wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości. Kolejne cele projektu to: opracowanie edukacyjnej gry terenowej, przygotowanie i przeprowadzenie eventu finałowego dla społeczności lokalnej, promocja działań out-doorowych jako sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego młodzieży, integracja młodzieży i wspieranie dialogu międzykulturowego.

W ramach programu zrealizowane były gry zapoznawcze i integracyjne, ćwiczenia na zaufanie i budowanie zespołu, zadania kooperatywne, animacje językowe, burzy mózgów w międzynarodowych grupach roboczych, dyskusje, warsztaty artystyczne, liczne gry sportowe i terenowe oraz działania ewaluacyjne. Każda z grup narodowych przygotowała i przeprowadziła gry zespołowe, zajęcia terenowe i aktywności sportowe znane w ich krajach, dzięki czemu młodzież miała okazję poznać różne aspekty zajęć outdoorowych, uczyć się od siebie nawzajem i rozwijać swoje umiejętności liderskie.

Nie zabrakło również wycieczki krajoznawczej - grupa międzynarodowa odwiedziła Olsztyn - stolicę naszego regionu, poznała zabytki starego miasta oraz uczestniczyła w Festiwalu Kolorów przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel.

Spotkanie młodych ludzi z różnych krajów było również okazją do poznania innych narodów i kultur. Dużą pozytywną rolę odegrały wieczory narodowe, które pozwoliły na poznanie kultury, tradycji i sztuki kulinarnej naszych partnerów, dzięki czemu znacznie zwiększyła się wiedza młodzieży związana z tymi krajami.

Głównymi rezultatami projektu była stworzona przez uczestników interkulturowa edukacyjna gra terenowa oraz event finałowy w Rodowie dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej z terenu wiejskiej Gminy Sorkwity. Oprócz gry uczestnicy przygotowali jeszcze program artystyczny, naukę tańców narodowych, poczęstunek przy ognisku oraz działania promujące Program Erasmus+. Wydarzenie to zostało całkowicie przygotowane i przeprowadzone przez uczestników projektu i liderów, podczas którego wykazali się oni nie tylko talentami artystycznymi, ale i umiejętnościami organizacyjnymi. Event został przyjęty z wielkim entuzjazmem i mamy nadzieję na długo zostanie w pamięci wszystkich tam obecnych.

Nie mniej ważnymi rezultatami naszego projektu są rezultaty miękkie. Uczestnicy nabyli lub rozwinęli kompetencje interpersonalne, takie jak na przykład wiara w siebie i w swoje możliwości, zaangażowanie i dążenie do osiągnięcia wyznaczonego celu, kreatywne podejście do problemu oraz społeczne, takie jak skuteczna współpraca i komunikacja w międzynarodowej grupie, empatia, otwartość na inność, tolerancja.

Kliknij FILM z działań projektowych nakręcony przez młodzież.   

Projekt 'OUT-DOOR INTERCULTURAL GAMES' został dofinansowany ze środków Programu Erasmus+.