Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty > 2013r.

Projekt Partnerski Grundtviga

„Erlebnispädagogische Methoden in der internationalen Erwachsenenbildung“

01.08.2013-31.07.2015

projekt dofinansowany z programu
„Uczenie się przez całe życie” Grundtvig


Latem 2013 Fundacja Rodowo rozpoczęła dwuletni projekt partnerski  pt. „Erlebnispädagogische Methoden in der internationalen Erwachsenenbildung“. Partnerami w projekcie są niemieckie stowarzyszenie ELAN e. V. - Erleben und Lernen durch Abenteuer in der Natur z Erfurtu i szwajcarska organizacją pozarządowa Drudel 11 z Berna.

Tematyką jest edukacja dorosłych metodami pedagogiki przeżyć.

Pedagogika przeżyć (z niem.  Erlebnispädagogik) wykorzystuje doświadczenia grupowe w środowisku naturalnym w celu rozwoju osobowości i umiejętności społecznych podopiecznych. Jest to charakterystyczny proces uczenia się zorientowany na działanie i przeżycie.

Pedagogikę przeżyć można opisać za pomocą następujących cech:

  • często używa przyrody jako przestrzeni do uczenia się;

  • posiada rozbudowany element aktywności fizycznej;

  • stawia na bezpośrednie konsekwencje działania zastosowanych aktywności;

  • opiera się na wyzwaniach i subiektywnych doświadczeniach granicznych;

  • jako nośników używa mieszanki klasycznych sportów związanych z naturą, specjalnych sztucznie wytworzonych urządzeń, jak również całej gamy ćwiczeń dla budowania zaufania i rozwiązywania problemów;

  • grupa jest ważnym katalizatorem przemiany;

  • to, co się przeżyło, jest poddawane refleksji: czego się nauczyłem i jak to wpływa na osobistą i zawodową codzienność? Po refleksji następuje transfer do życia osobistego i/lub szkolnego i/lub zawodowego *.

*  źródło:  „Pedagogiki przeżyć” W.Michl

Ww. cechy sprawiają, że pedagogika przeżyć  może być wykorzystywana w niemal wszystkich dziedzinach pedagogicznej praktyki: w wychowaniu domowym, w pracy z młodzieżą lub z osobami upośledzonymi, w szkoleniu zawodowym dorosłych, a nawet w kształceniu uniwersyteckim.

Pedagogika przeżyć uchodzi dzisiaj w krajach Europy Zachodniej za integralną część koncepcji wychowawczych i edukacyjnych,  ponieważ w społeczeństwie rosnącą rolę odgrywają takie kwalifikacje jak społeczne kompetencje, reakcja w sytuacji stresowej, zarządzanie ryzykiem, budowanie trwałych zespołów projektowych. Ta dziedziną pedagogiki jeszcze słabo znaną w Polsce, natomiast jest szeroko rozwiniętą w krajach naszych partnerów. Dlatego zaplanowaliśmy liczne spotkania robocze i hospitacji, podczas których mamy zamiar dużo się nauczyć od naszych doświadczonych w pedagogice przeżyć partnerów.

Projekt potrwa do końca lipca 2015.   Przebieg i rezultaty partnerstwa będą na bieżąco dokumentowane w osobnym blogu:  www.grundtvigblog.wordpress.com

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  Grundtvig. Projekt i niniejsza publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

................                   ...........................           ..........................

Rozpoczęliśmy nasze mobilności. Pierwsze spotkanie robocze partnerów odbyło się w Polsce w siedzibie Fundacji Rodowo w dniach 27.-29.10.2013. Gościliśmy Stefana i Kirsten z ELAN e.V. oraz Tobiasa z Drudel 11. Tematy spotkania: poznanie partnerów, opracowanie szczegółowego planu działań projektowych, poznanie struktury organizacyjnej i działań Fundacji Rodowo, poznanie walorów kulturowych i krajoznawczych Mazur.


................                   ...........................           ..........................

Drugie spotkanie robocze partnerów w dniach 09.-11.12.2013. Tym razem partnerzy spotkali się w Erfurcie, w mieście gdzie znajduje się siedziba naszego niemieckiego partnera. W trakcie wizyty poznaliśmy głębiej strukturę organizacyjną i główne działania ELAN e.V. Omawialiśmy filozofię i wytyczne pracy pedagogicznej z grupą docelową projektu oraz porównywaliśmy metody pracy stosowane przez nasze organizacje. A wieczorami ... no cóż ... przepiękny Erfurt i Weihnachtsmarkt.