Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty > 2015r.

„My Voice Matters” / Mój głos ma znaczenie -

Młodzieżowa Europejska Inicjatywa Obywatelska"

01.01.2014-28.02.2015

Supported by the program

Youth In Action


Projekt „My Voice Matters” / Mój głos ma znaczenie - Młodzieżowa Europejska Inicjatywa Obywatelska", zrealizowany został w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji. Zaangażował w sumie 256 młodych ludzi z 8 organizacji partnerskich z czterech krajów: Litwy, Łotwy, Estonii oraz z Polski. Po stronie polskiej koordynatorem projektu była Fundacja Rodowo.

Projekt miał na celu zachęcenie młodych obywateli do refleksji nad Europejską Inicjatywą Obywatelską oraz do praktykowania tego narzędzia.  Wprowadzona przez Traktat z Lizbony Europejska Inicjatywa Obywatelska pozwala podobnie myślącym obywatelom zwrócić się do Komisji Europejskiej z petycją  i wezwać ją do zaproponowania nowych przepisów w dziedzinach, w których jest do tego uprawniona. Inicjatywy te mogą dotyczyć każdego obszaru polityk publicznych, na przykład ochrony środowiska, rolnictwa, transportu lub zdrowia publicznego. To nowe narzędzie jest znaczącym krokiem naprzód w życiu demokratycznym Unii Europejskiej, ponieważ stwarza możliwość młodym obywatelom do aktywnego uczestniczenia w procesie demokracji oraz do prowadzenia międzynarodowej debaty na temat różnych kwestii politycznych, zwłaszcza tych, które ich bezpośrednio dotyczą.

Projekt realizowany był w kilku etapach:

  1. spotkanie robocze koordynatorów i liderów projektu w Mariampole na Litwie;

  2. przygotowanie grup młodzieżowych z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski do udziału w projekcie (z Polski uczestniczyła młodzież z Mrągowa i Kętrzyna);

  3. tygodniowe seminarium międzynarodowe w Mariampole na Litwie;

  4. działania aktywizujące i społeczne w grupach narodowych;

  5. tygodniowe międzynarodowe warsztaty w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży „Camp Rodowo” w Polsce. Było to spotkanie młodzieży ze wszystkich organizacji i krajów zaangażowanych w realizację projektu. Motywem przewodnim warsztatów był rozwój postaw obywatelskich wśród młodzieży i omówienie praktyk związanych z przygotowaniem wniosków na inicjatywę europejską do Komisji Europejskiej. W trakcie wymiany uczestnicy poznawali się nawzajem poprzez uczestnictwo w grach integracyjnych i warsztatach na budowanie zespołu. Codziennie odbywały się kulturowe wieczory narodowe przygotowywane przez poszczególne  grupy narodowe. Podczas warsztatów prezentowano temat inicjatyw europejskich, a międzynarodowych grupach roboczych młodzież opracowywała swoje pomysły na inicjatywy i uczyła się praktycznie składać wnioski.

  6. praca w grupach narodowych, refleksje, przygotowanie materiałów, wydruk broszury projektowej;

  7. spotkania ewaluacyjne w grupach narodowych

Projekt nasz wzmocnił aktywność młodzieży z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz zachęcił młodych ludzi do refleksji i praktykowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz wspieranie ich aktywnego udziału w kształtowaniu opinii politycznych i decyzyjności. Naszym zamierzeniem było przybliżyć młodym obywatelom nowe innowacyjne instrumenty europejskiego życia demokratycznego i nauczyć z nich korzystać, co w rezultacie podniesie ich poziom świadomości obywatelskiej oraz umożliwi szersze uczestnictwo w życiu społeczeństwa demokratycznego.