Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Biblioteki na terenach wiejskich – lokalne centra aktywności społecznej

W 2010 roku w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży ‘Camp Rodowo’ odbyły się dwa tygodniowe spotkania uczestników projektu: "Biblioteki na terenach wiejskich - lokalne centra aktywności społecznej", dofinansowanego przez Fundację  im. Stefana Batorego. W projekcie wzięli udział pracownicy bibliotek z trzech państw : Polski, Niemiec i Białorusi. Celem projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami, przeszkolenie bibliotekarzy jako multiplikatorów lokalnych działań społeczno-kulturalnych, dostarczenie nowych bodźców środowiskom wiejskim, zwłaszcza na Białorusi i w Polsce, wzmocnienie integracji społecznej oraz wzbogacenie życia kulturalnego z uwzględnieniem różnych grup docelowych w lokalnych społecznościach, realizacja mikro-projektów – organizacja na poziomie lokalnym wydarzeń kulturalnych na terenach wiejskich w Polsce i na Białorusi. Uczestnicy zapoznali się również z nowym modelem aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, na obszarach wiejskich. Zrealizowane w Polsce i na Białorusi mikro –projekty zmieniły obraz biblioteki wśród społeczności lokalnej. Wzmocniona została współpraca międzynarodowa oraz lokalna. Uczestnicy odwiedzili wiele bibliotek wiejskich oraz miejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zapoznając się z różnymi metodami pracy bibliotekarzy. Podczas drugiego spotkania uczestnicy zaprezentowali swoje mikro- projekty zrealizowane na Białorusi oraz odwiedzili biblioteki partnerów, którzy także zaprezentowali wyniki swojej pracy.