Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Projekt:  Animatorzy społeczni z Białorusi na rzecz osób niepełnosprawnych

RITA - Program Przemiany w Regionie / Fundacja Edukacja dla Demokracji / Polsko-AMerykańska Fundacja Wolności

 

W dniach 25-31 lipca odbyło się 6 dniowe szkolenie i wizyta studyjna dla animatorów społecznych oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi, jako pierwszy etap projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zostały zaprezentowane środowiska pracy uczestników oraz wyniki wstępnych analiz dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych i defaworyzownych. Uczestnicy z Białorusi wzięli udział w serii warsztatów takich jak prawa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie demokratycznym, współczesne narzędzia pracy z osobami niepełnosprawnymi, tworzenie inicjatyw społecznych i kulturalnych z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych z resztą lokalnej społeczności, poszukiwanie środków finansowych, kreowanie mikro-projektów na rzecz integracji społeczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem realnych szans ich realizacji.

W trakcie programu zrealizowano kilka wizyt studyjnych do ośrodków i różnych placówek pomocy społecznej, pracujących z osobami niepełnosprawnymi, szkół specjalizujących się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, funkcjonujących w regionie warmińsko-mazurskim: Mrągowo, Mikołajki, Kętrzyn, Olsztyn. Odbyło się także spotkanie z wójtem gminy Kętrzyn, na którym omawiano problemy osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych społecznie w lokalnych społecznościach gmin wiejskich i małych miast, sposoby integracji oraz możliwości zatrudnienia. Ostatni dzień szkolenia poświęcony był przygotowaniu pomysłów na mikro-projekty lokalne do zrealizowania przez uczestników projektu w swoich środowiskach lokalnych na Białorusi, pomysły na projekty zostały skonsultowane przez doświadczonych koordynatorów projektu.

Uczestnicy wrócili na Białoruś wzbogaceni o dobre polskie praktyki i pozytywne doświadczenie polskich placówek opieki społecznej, pełni zapału do realizacji mikro-projektów. W końcu paźdzernika planowena jest realizacja seminarium ewaluacyjnego.