Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty > 2010 r.

Globalizacja-szansa czy zagrożenie?

dofinansowano z:

W dniach 28 marca-03 kwietnia 2010 roku w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży ‘Camp Rodowo’ odbyło się polsko-niemieckie spotkanie, podczas którego uczestnicy poprzez pracę w grupach mieszanych narodowościowo, gry symulacyjne i filmy zgłębiali swoją wiedzę na temat globalizacji.  Głównym celem spotkania było zrozumienie powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnymi państwami i ich wpływu na gospodarkę światową, określenie własnej tożsamości w zglobalizowanym świecie oraz określenie definicji i roli procesu globalizacji. Uczestnicy wspólnie opracowali „ekologiczny odcisk stopy” oraz określili możliwości działania odpowiadające współczesnemu stylowi życia.

Na początku spotkania uczestnicy wcielili się w role astronautów i oglądali oraz opisywali ziemię widzianą  z kosmosu. Krótki film „The story of stuff“ umożliwił zgłębienie tematu silnych globalnych zależności gospodarczych państw, obiegu surowców naturalnych oraz konieczności ich oszczędzania. Poprzez pracę w grupach oraz liczne dyskusje przedstawione zostały poszczególne definicje globalizacji, które następnie ułożono w porządku chronologicznym i omówiono ich autorów oraz aktorów. Gra XY uświadomiła wszystkim, że decyzje, które podejmujemy nie zawsze stanowią nasz samodzielny wybór, ale w znacznej mierze zależne są od innych osób.

Bardzo duże zaangażowanie wykazała grupa podczas udziału w dwóch grach symulacyjnych:  „World-Trade-Game“ oraz „Budowa centrum handlowego”, podczas których uczestnicy mieli okazje wcielić się w role osób podejmujących wiążące decyzje zarówno na płaszczyźnie globalnej, jak również lokalnej. Krótkie referaty omawiające „drogę koszulek” oraz Sprawiedliwy Handel dostarczyły nowych impulsów do dyskusji.

Wycieczka do Olsztyna i przeprowadzone tam wywiady z przechodniami przybliżyły wszystkim opinie Polaków na temat globalizacji i ich wiedzę o tym zagadnieniu.

Wspólny pobyt Polaków i Niemców w ‘Camp Rodowo’ zakończyła dyskusja 'za i przeciw globalizacji' oraz wspólne warsztaty dotyczące przyszłości, na których każda z osób musiała wykazać się kreatywnością i napisać krótką historię opisującą życie w roku 2010 lub 2100. Muzyczna podróż dookoła świata dopełniła program i wpłynęła na decyzje uczestników o konieczności powtórzenia spotkania.