Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

 

Polsko-niemiecki tandem językowy w Rodowie (14-21 marca 2010)

Na tandemie językowym, który odbywał się w Camp Rodowo w dniach 14-21 marca 2010 roku, spotkała się młodzież z Niemiec i Polski. Podstawowym celem spotkania było doskonalenie zdolności językowych uczestników. Projekt umożliwił również poszerzenie wiedzy o kulturze obu państw i stanowił podstawę do budowy lepszych stosunków polsko-niemieckich opartych na tolerancji i zrozumieniu.

Aby osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty udziału w projekcie, uczestnicy podzieleni zostali na cztery małe grupy, z których każda, w godzinach przedpołudniowych, miała zajęcia z nativ speakerem. Niemcy mieli do wyboru grupę początkującą i zaawansowaną, ze względu na zróżnicowany poziom znajomości języka polskiego.

 

 

Grupa początkująca zapoznawała się ze słownictwem dotyczącym czasu, produktów spożywczych, dnia codziennego, liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników, aby po tygodniu nauki uczestnicy mogli prowadzić krótkie rozmowy np. w sklepie. Grupa zaawansowana zapoznawała się natomiast z gramatyką języka polskiego, budową zdań, koniugacją i deklinacją oraz odmianą czasowników nieregularnych.

Po przerwie obiadowej rozpoczynały się zajęcia tandemowe, dzięki którym uczestnicy utrwalali nabyte do tej pory zdolności językowe. Każdego dnia proponowany był temat przewodni pracy w tandemie np. miejsca warte zobaczenia. Para tandemowa mogła więc zaprezentować swoje zdolności plastyczne, muzyczne, aktorskie podczas krótkiej prezentacji na określony temat. Mogła również prowadzić rozmowę na inny wybrany przez siebie temat.

Wieczorami odbywał się program kulturalny. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć polski i niemiecki film, przygotować i przeprowadzić wieczór polski oraz wieczór niemiecki, podczas których gotowano tradycyjne potrawy polskie i niemieckie, przeprowadzono quizy dotyczące wiedzy o obu państwach, prezentowano narodowe pieśni i tańce np. Poloneza.

W piątek odbyła się ewaluacja projektu i wieczór pożegnalny, który upłynął w miłej atmosferze, przy kominku i muzyce. Tygodniowy tandem językowy nie tylko polepszył „językowe porozumienie” pomiędzy Polakami a Niemcami, lecz również umożliwił, pomimo niesprzyjającej pogody, zawiązanie wielu przyjaźni międzynarodowych.

Kilkoro uczestników spontanicznie podjęło decyzję o przedłużeniu swojego pobytu w Rodowie i wzięciu udziału w kolejnym projekcie. Inni obiecali, że wrócą tu latem, aby wziąć udział we wrześniowym tandemie językowym.