Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Contact-making seminar, kraje Wyszehradzkie
29.07 - 03.08.2009

W dniach 29.07.-03.08.2009 Fundacja ”Rodowo” miała przyjemność gościć u siebie liderów młodzieżowych z Węgier, Czech, Słowacji oraz Polski. Spotkanie reprezentantów krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej (V4) zostało dofinansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W programie seminarium kontaktowego miały miejsce warsztaty na temat samego funduszu i zasadach jego funkcjonowania, jak również mniej formalne działania integracyjne i wieczory interkulturowe, w trakcie których wszyscy uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury krajów biorących udział w projekcie, w tym także poznać zwyczaje oraz narodowe potrawy. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące wykłady i warsztaty:

- Visegrad Fund – wykład o historii, założeniach, obszarach działania oraz programach wsparcia oferowanych przez fundusz (prezentacja PowerPoint)

- związki między krajami V4 – quiz + workshop (uczestnicy przedstawili w formie map myśli podobieństwa i różnice występujące między ich krajami, a następnie w swoich językach napisali artykułyna ten sam temat)

- stereotypy narodowe – refleksje + artystyczny workshop, którego efektem były zaprojektowane przez uczestników pocztówki traktujące o stereotypach

- propagowanie turystyki wśród młodzieży krajów V4 – efektem tej części seminarium był mini przewodnik zawierający 7 rad dla odwiedzających poszczególne kraje V4, który powstał w pięciu wersjach językowych.

W programie nie mogło zabraknąć również wycieczki krajoznawczej po regionie – grupa odwiedziła m.in. Mikołajki, Ryn i Kętrzyn. W czasie tego kilkudniowego spotkania udało się wypracować ramy dla kolejnych czterostronnych projektów młodzieżowych na rok 2010, w które Fundacja ‘Rodowo’ jak zwykle będzie angażować młodych aktywnych ludzi z naszego regionu. Tym samym, ku zadowoleniu zarówno uczestników jak i organizatorów, zrealizowany został główny zamysł tego seminarium, a efekty będą widoczne już niebawem, gdy zainicjowane właśnie projekty przyciągną kolejnych młodych uczestników z krajów grupy V4.

Fundusz Wyszehradzki powstał w roku 2000, a jego misją jest inspirowanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu zacieśnienie współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej, a także dbanie o wspólne interesy w relacjach z Unią Europejską. Fundusz wspiera finansowo takie działania jak: współpraca kulturalna, współpraca i badania naukowe, projekty edukacyjne, wymiany młodzieżowe, projekty trans-graniczne oraz promocja turystyki.