Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty Lokalne

Projekt  WIEŚ TEMATYCZNA: 'RODOWO - W DREWNIE ZAKLĘTE' - ZACHOWANIE I PROMOCJA DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I PRZYRODNICZEGO REGIONU

projekt dofinansowany z programu

PROW 2007-2013

w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’


Projekt był kilkuelementowym projektem z zakresu dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.

Główne elementy projektu:

1. budowa wiaty edukacyjno-usługowej na terenie wsi tematycznej w Rodowie i zakup wyposażenia;

2. warsztaty edukacyjne związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego;

3. wizyta studyjna do wioski tematycznej w Rodowie oraz działania promocyjne związane z nową wioską tematyczną.


Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania projektowe.

1. budowa wiaty edukacyjno-usługowej o powierzchni ok 150 m2 wraz z zapleczem na terenie wsi tematycznej w Rodowie (sołectwo Jędrychowo, gm.Sorkwity), w tym: sporządzenie projektu budowlanego, przygotowanie terenu, zakup materiałów budowlanych i montażowych, usługa budowlana, uporządkowanie terenu;

2. zakup wyposażenia wiaty;

3. warsztaty edukacyjne związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego:

warsztaty dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, w tym przeszkolenie zespołu współpracującego z wioską tematyczną, zakup materiałów warsztatowych;

4. wydarzenia społeczno-kulturalne związane z nową wioską tematyczną w  Rodowie - wizyta studyjna dla liderów społeczności lokalnych - 20 uczestników, koniec marca 2015;

5. działania promocyjne związane z wioską tematyczną.


Projekt zrealizowany był w oparciu o istniejące na terenie Rodowa, sołectwa Jędrychowo i Gminy Sorkwity lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego – m.in. tradycyjna osada kolonijna w Rodowie tworząca rdzeń wioski tematycznej ‘Rodowo – w drewnie zaklęte’, park rzeźb wokół osady, edukacyjna ścieżka przyrodnicza ‘Jary Lampasza’ utworzona i zarządzana przez Fundację Rodowo na pobliskim obszarze leśnym wchodzącym w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego ‘Jeziora Sorkwickie’.