Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty > 2015r.

Projekt Partnerski Grundtviga

„Erlebnispädagogische Methoden in der internationalen Erwachsenenbildung“

01.08.2013-31.07.2015

projekt dofinansowany z programu
„Uczenie się przez całe życie” Grundtvig


Fundacja Rodowo kontynuuje rozpoczęty w roku 2013 dwuletni projekt partnerski  pt. „Erlebnispädagogische Methoden in der internationalen Erwachsenenbildung“. Partnerami w projekcie są niemieckie stowarzyszenie ELAN e. V. - Erleben und Lernen durch Abenteuer in der Natur z Erfurtu i szwajcarska organizacją pozarządowa Drudel 11 z Berna.

Tematyką projektu jest edukacja dorosłych metodami pedagogiki przeżyć.

................                   ...........................           ..........................

W terminie 23.-26.03.2015 odbyły się trzecie hospitacje dla polskich uczestników w Niemczech. Hospitacje rozpoczęły się w biurze partnera niemieckiego ELAN e.V. w Erfurcie. Następnie udaliśmy się do centrum edukacyjnego ELAN e.V. w Leutenberg. Tym razem w centrum edukacyjnym partnera niemieckiego realizowane było szkolenia dla zespołu dydaktycznego i merytorycznego partnera – ‘Teamer Schulung’. Kilkanaście osób współpracujących z ELAN e.V. było szkolonych jak praktycznie realizować warsztaty z pedagogiki przeżyć dla różnych grup docelowych. Omawiane były kwestie merytoryczne realizowanych warsztatów, łącznie z blokami ćwiczeń praktycznych oraz kwestie techniczne związane z przygotowaniem szkoleń, uczestników i obsługą organizacyjną grupy szkoleniowej. Uczestnicy z polski obserwowali i współuczestniczyli w zajęciach i warsztatach poznając niejako od środka techniki pracy metodologicznej niemieckiego partnera.


................                   ...........................           ..........................

Zakończenie naszych mobilności w ramach projektu, podobnie jak i pierwsze spotkanie robocze, zostało zrealizowane w Polsce w siedzibie Fundacji Rodowo – Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży. Ostatnie piąte już spotkanie robocze partnerów odbyło się w dniach 26.-28.05.2015. Tematyka spotkania dotyczyła podsumowania wszystkich działań i rezultatów projektu, podsumowana wszystkie hospitacje i zestawiono doświadczenia, które poszczególni partnerzy wynieśli z udziału w tych praktycznych działaniach projektowych. Opracowana plany działań ewaluacyjnych oraz wstępnie omówiono strukturę raportu.

................                   ...........................           ..........................

Więcej o pedagogice przeżyć i poprzednich aktywnościach w artykułach z 2013 r. i 2014 r.:

Projekt Partnerski Grundtviga „Erlebnispädagogische Methoden in der internationalen Erwachsenenbildung"_aktywności 2013

oraz

Projekt Partnerski Grundtviga „Erlebnispädagogische Methoden in der internationalen Erwachsenenbildung"_aktywności 2014

Przebieg i rezultaty partnerstwa dokumentowane są na bieżąco również w języku niemieckim na osobnym blogu:  www.grundtvigblog.wordpress.com

................                   ...........................           ..........................

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  Grundtvig. Projekt i niniejsza publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.