Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty polsko-niemieckie > Informacje dla szkół

Serdecznie zapraszamy do współpracy polskie i niemieckie szkoły, pragnące wziąć udział w polsko-niemieckich oraz trójstronnych (Polska, Niemcy + kraj trzeci) spotkaniach młodzieży w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży Fundacji ‘Rodowo’. Spotkania te mogą uzyskać dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), jeśli będą spełniać następujące wymogi formalne:

  • młodzież z krajów uczestniczących w spotkaniu musi wspólnie brać udział w realizacji całości programu, który ma charakter spotkania na rzecz wzajemnego poznania się, zrozumienia i przezwyciężenia uprzedzeń;
  • spotkania muszą trwać przynajmniej 5, a maksymalnie 28 dni programowych;
  • uczestnicy programów powinni być w wieku od 12 do 26 lat;
  • liczba opiekunów powinna pozostawać w odpowiedniej proporcji do liczby uczestników (tj. 1 opiekun na 10 uczestników);
  • liczba uczestników polskich i niemieckich powinna pozostawać w równowadze;
  • wniosek powinien być złożony na minimum trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Fundacja „Rodowo” pomaga polskim szkołom w znalezieniu odpowiedniego partnera w Niemczech oraz w przygotowaniu i złożeniu wniosku do PNWM. Prosimy Państwa o zgłoszenie zapotrzebowania oraz o współpracę w celu jak najszybszego ustalenia programu spotkania w porozumieniu z partnerem niemieckim.

Jaki jest koszt pobytu grup młodzieżowych?

Koszt pobytu wynosi 85 zł (osoba/ doba). Cena obejmuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie, realizację programu merytorycznego na miejscu, materiały warsztatowe oraz korzystanie z sal seminaryjnych i sprzętu audiowizualnego. Koszt dojazdu do Rodowa oraz koszt wycieczek nie są wliczone w cenę.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w 2011 udziela dofinansowania do polsko-niemieckich wymian młodzieży w średniej wysokości 60 zł (osoba/ dzień). W tym wypadku dla grup spełniających warunki konieczne do uzyskania dofinansowania PNWM opłata za uczestnictwo wyniesie:
- 20 zł (osoba/ doba) dla uczestników z Polski,
- 10 € (osoba/ doba) dla uczestników z Niemiec.

Uwaga! Fundacja „Rodowo” nie zapewnia ubezpieczenia. Uczestnicy wymian szkolnych zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.