Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Akademia Liderów > Szkolenia zagraniczne

Pracownicy, praktykanci i liderzy młodzieżowi Fundacji ‘Rodowo’
biorą udział w wielu szkoleniach i seminariach międzynarodowych w całej Europie:

Partnership building seminar, 02.-07.05.2010, Xylokastro, Greece

Rowijając kontakty międzynarodowe w zakresie projektów Programu "Młodzież w działaniu" współpracowniczka Fundacji "Rodowo" wzięła udział w seminarium, którego celem było nawiązanie nowych kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz podzielenie się doświadczeniami i pomysłami na nowe przedsięwzięcia. W seminarium uczestniczyli przedstawicieli 8 europejskich państw.

SHOUT OUT LOUD! 20-28.08.2010 , Węgry

W szkoleniu wzięło udział  ponad 20 osób pochodzących z różnych krajów Unii Europejskich, których łączyła praca przy koordynacji i prowadzeniu szkoleń. Sam projekt  stwarzał nie tylko możliwość poznania różnych form PR, przygotowania i prowadzenia konferencji prasowych, lecz również sprawdzenia siebie w każdej z tych form promocji, poprzez udział w zajęciach symulacyjnych. Ważnym elementem spotkania była dyskusja i poznanie nowych form dotarcia do odbiorcy poprzez "New Media". Szkolenie cechował napięty harmonogram zajęć, w którym znalazł się jednak czas na spotkanie z przedstawicielami narodowej telewizji Węgier oraz dziennikarzami pracującymi w innych mediach. Warsztaty cechowały się wysokim poziomem merytorycznym i doskonałym przygotowaniem prowadzących, dzięki czemu każdy z uczestników wrócił do swego kraju z ogromem wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

 

"SECRET of democracy" – international seminar
21-26.08.2008 Łotwa


Przedstawiciele Fundacji ’Rodowo’ wzięli udział w międzynarodowym seminarium na Łotwie. Tematem spotkania było wypracowanie efektywnych metod planowania i wykorzystania zasobów do zwiększenia uczestnictwa młodzieży w działalności organizacji pozarządowych. W działaniu wzięło udział 18 uczestników, reprezentujących następujące kraje: Włochy, Turcja, Litwa, Słowacja, Niemcy, Polska, Estonia, Łotwa.
Job shadowning in the smallest town in Finland
04-15.01.2008 Finlandia


W wyniku wciąż poglębiającej się współpracy między Fundacją 'Rodowo', a miastem Kaskinen z Finlandii, koordynator projektów międzynarodowych z naszej organizacji został zaproszony przez Departament ds. Młodzieży Kaskinen do zapoznania się z ich zakresem obowiązków, metodami pracy oraz sposobem na aktywizację społeczno-zawodową młodych ludzi. W wyniku realizacji projektu, nasza współpraca jeszcze bardziej się zintensyfikowała i wciąż planujemy nowe, wspólne inicjatywy.
“A bridge to Europe” Young people and European Awareness
27.11.- 02.12.2007 Włochy


Seminarium miało za cel umożliwić europejskim organizacjom zdobycie dodatkowego doświadczenia w zakresie zarządzania projektami skierowanymi do młodzieży oraz umożliwić nawiązanie nowych kontaktów na różnych poziomach współpracy. W spotkaniu wzięło udział 20 reprezentantów z krajów takich jak: Włochy, Francja, Turcja, Niemcy, Holandia, Słowacja, Polska, Rumunia, Bułgaria i Grecja. Zrealizowano szereg warsztatów, debat i dyskusji połączonych z wizytacją lokalnych organizacji w regionie L’Aquilla.
"Young & active citizenship” - Rural and youth development
07 – 14.07.2007 Estonia


Mimo, iż seminarium przygotowane zostało przez organizację estońską, nad merytoryczną stroną programu czuwał trener z organizacji Holenderskiej. W trakcie zajęć poruszane były przede wszystkim kwestie włączania młodzieży w życie społeczne oraz promowanie postaw obywatelskich. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci następujących krajów: Estonia, Finlandia, Łotwa, Dania, Szwecja, Polska, Grecja, Rumunia, Holandia, Włochy oraz Hiszpania.
„Come Together – Contact Making Seminar”
08.01.07 – 13.01.2007 Słowenia


Seminarium kontaktowe “Come Together” odbyło się w miasteczku Slovenske Konjice. Celem spotkania było zebranie jak największej liczby organizacji, które realizują projekty międzynarodowych wymian młodzieży oraz Wolontariatu Europejskiego i umożliwienie im wspólnego przygotowania i realizacji takowych projektów.
„EVS Oddysey in Euromed”
15.11.- 19.11.2006 Grecja


Seminarium kontaktowe „EVS Oddysey in Euromed” odbyło się na greckiej wyspie Hydra, niedaleko Aten. Szczególnie liczna była reprezentacja krajów basenu Morza Śródziemnego: Liban, Autonomia Palestyńska, Algieria, Egipt, Jordania, Izrael, Portugalia, Hiszpania, Francja, Grecja, Cypr, Malta, Turcja oraz reprezentanci Europy północnej Szwecja, Wielka Brytania, Łotwa i Polska. W trakcie zajęć w szczególności poruszane były kwestie różnic kulturowych oraz metod adaptacji w nowym środowisku.
Contact Making Seminar
październik 2006, Bułgaria


Seminarium kontaktowe w Bułgarii, gdzie narodził się projekt 'East-End of Europe' - tworzenie sieci kontaktów między organizacjami na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej.