Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Historical Inspiration in Photography


Cel zaplanowanej przez nas wymiany ma trzy wymiary:

    1. Rozwój osobisty uczestników - wynikał będzie z poznawania obcych kultur, podnoszenia poczucia wartości i poczucia dokonań, testowania praktycznych i społecznych umiejętności, podjęcia się odpowiedzialnych zadań.

    2. Uczenie się pracy z aparatem fotograficznym, wywoływanie filmów, praca z kamerą cyfrową oraz uczenie się obsługi programów komputerowych służących do obróbki zdjęć.

    3. Ważną częścią będzie także inspirowanie historią Mazur.

Nasza grupa podczas swoich spotkań dwa razy w tygodniu przygotowuje się do organizacji tego spotkania. Omawiamy program, potrzebne środki, podział zadań między sobą.

Każdy uczestnik wymiany będzie zaangażowany w czasie trwania projektu. Będziemy poznawać historyczne miejsca, budowle, będziemy uczyć się o polskiej historii okresu II Wojny Światowej a następnie będziemy wizytować miejsca z tą historią związane (na przykład Wilczy Szaniec w Gierłoży, inne jak: Święta Lipka, Zamek Krzyżacki w Kętrzynie).

Po każdym z wyjazdów zrobione zdjęcia przejdą selekcję, a niektóre z nich zostaną obrobione komputerowo, aby uzyskać artystyczne efekty. W czasie tej obróbki będziemy uczyć się o fotografii, metodach obróbki zdjęć, będziemy dyskutować o artystycznej stronie fotografowania i przenoszeniu wrażeń na nieme zdjęcia.


Projekt odbył się w ramach Programu MŁODZIEŻ