Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

MAJOR, MINEUR and MUSIK !


Niniejszy projekt wymiany to warsztaty z udziałem młodzieży z 5 krajów: Litwa, Dania , Niemcy, Czechy i Polska. Organizacje partnerskie poznały się dzięki realizowanym wcześniej projektom, koordynowanym ze strony polskiej przez grupy nieformalne.

Tematem projektu jest muzyka i sztuka nowoczesna oraz jej różne aspekty w zakresie sztuk wizualnych, performatywnych, muzyki oraz pokazów multimedialych.

Zasadnicze cele projektu:

    1. zainteresowanie młodzieży z małych środowisk lokalnych muzyką nowoczesną oraz innymi aktywnymi formami sztuki,

    2. interkulturowe spotkanie młodzieży z różnych państw europejskich,

    3. wyrobienie postaw tolerancji

Młodzież uczestnicząca w projekcie zajmie się multimedialnymi sposobami prezentacji wytworzonych przez siebie produktów artystycznych. Młodzi ludzie - uczestnicy projektu - będą brać aktywny udział we wszystkich fazach projektu.

Na zakończenie projektu zorganizujemy ‘happening’ muzyczno-artystyczny w Mrągowie i Kętrzynie, a także w Olsztynie.

W ramach realizacji projektu defaworyzowana młodzież będzie miała szansę na przygotowanie działań artystycznych, które później posłużą ich koleżankom i kolegom z lokalnych środowisk zagrożonych patologiami oraz narkomanią – ‘aktywności muzyczne i artystycznej ku przestrodze’.


Projekt odbył się w ramach Programu MŁODZIEŻ