Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Patriotism - source of our identity
16.06.-24.06.2007


Tematem projektu była miłość do ziemi ojczystej i duma z kultury narodowej – szeroko rozumiany patriotyzm, który przeciwstawia się i znacząco odróżnia od nacjonalizmu i szowinizmu. Otwiera się na inne narody, uznaje ich prawa do suwerenności niepodległości, opiera się na pojęciu obywatela i na rozumieniu narodu w sensie kulturowo – politycznym.
Idee nacjonalistyczne często pojmują naród jako przede wszystkim etniczną wspólnotę krwi, co nie oznacza wcale, że nacjonalizm nie uznaje praw innych narodów. Wokół tych pojęć narosło wiele nieporozumień, o tym też rozmawialiśmy. Osoby i organizacje głoszące poglądy nacjonalistyczne uważają się często za "prawdziwie patriotyczne". Z kolei media bądź publicyści o profilu liberalno - lewicowym chętnie używają epitetu "nacjonalista" w stosunku do osób, które w rzeczywistości są patriotami. Rozmawialiśmy o patriotyzmie jako antytezie przede wszystkim szowinizmu, ponieważ oba pojęcia są związane z uczuciami, pierwsze z miłością do własnego narodu, drugie z nienawiścią do innych. Natomiast nacjonalizm stanowi doktrynę polityczną, w dodatku mającą wiele odmian.
Prezentowaliśmy kultury naszych narodów, taniec, muzyka, śpiew, poezja, niektóre ważne elementy historii oraz mówiliśmy o pozytywnych wzorcach patrioty, który na co dzień dba o pomyślność i dobre imię swojego kraju i narodu. Dba o symbole narodowe takie jak flaga, godło i hymn swojej ojczyzny. Nie pozwala na obrazę swego kraju, ma wysoko rozwinięte poczucie dumy i godności narodowej zarazem jest daleki od megalomanii, nie wstydzi się bycia obywatelem swojej ojczyzny i przynależności do swego narodu, a gdy potrzeba manifestuje swoje przywiązanie do ojczystej kultury, języka, tradycji.

Partnerami w projekcie były następujące kraje: Polska, Walia, Norwegia, Litwa oraz Grecja.


Rozmiar: 869 bajtów Rozmiar: 869 bajtów Rozmiar: 869 bajtów

Rozmiar: 869 bajtów Rozmiar: 869 bajtówRozmiar: 3052 bajtówProjekt odbył się w ramach Programu MŁODZIEŻ.