Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

From Majority to MinorityLider grupy projektowej po zakończeniu swojego projektu EVS oraz wielu perypetiach w poszukiwaniu nowego zajęcia trafił do Fundacji „Rodowo”, która jest miejscem spotkań międzynarodowych grup z całej Europy. Pełniąc tam funkcję koordynatora młodzieżowych projektów europejskich odwiedził Zespół Szkół z Ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławieckim, gdzie Fundacja koordynuje wolontariuszy europejskich. Po spotkaniu z tamtejszą młodzieżą (pochodzenia ukraińskiego ale mieszkającą w Polsce) narodził się pomysł zrealizowania wymiany...

Tematem była problematyka mniejszości narodowych w krajach europejskich, a głównie młodych ludzi z tych środowisk. Chcieliśmy podjąć temat problemów z jakimi się borykają, chodzi tu o kwestię języka, nieznajomości zwyczajów, trudne warunki materialne, poczucie wyobcowania. Celem było uświadomienie młodym ludziom, że siła Europy tkwi w bogactwie kultur i zwyczajów, że migracja to proces, który istnieje od wieków i wniósł bardzo wiele do współczesnego obrazu naszego kontynentu.

W trakcie wymiany międzynarodowej poruszyliśmy te zagadnienia oraz tematy zupełnie przeciwne, np. problemy jakie mniejszości mogą stwarzać w wyniku złej polityki imigracyjnej. Mowa tu o zaniedbaniach edukacyjnych, wysokim bezrobociu, przestępczości i związanym z tym wzroście podziałów w społeczeństwie oraz kwestię tolerancji. Próbowaliśmy rozmawiać te bez stereotypów, które często są źródłem niezrozumienia, czy wręcz wrogości. Prezentowaliśmy bogactwo jakie niesie ze sobą bliskie współistnienie wielu kultur.

Parnterami w projekcie były następujące kraje: Polska, Finlandia, Łotwa i Słowacja.


Projekt odbył się w ramach Programu MŁODZIEŻ.