Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty polsko-niemieckie > 2010 r.

Europe + Energy = E²

W dniach od 26 września do 2 października 2010 roku w Międzynarodowy Centrum Spotkań w Camp Rodowo odbył się projekt pod nazwą „Europe + Energy = E₂”. W tym czasie w grupie polsko-niemieckich studentów zajmowaliśmy się wybranymi aspektami tematu – zużyciem energii i rosnącym zapotrzebowaniem na nią w Europie, środkami mającymi na celu pokrycie tego zapotrzebowania oraz związanymi z nimi zagrożeniami. Dyskutowaliśmy również na temat alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii, czyli źródeł odnawialnych. W czasie trwania projektu posługiwaliśmy się kilkoma metodami – od tradycyjnych wykładów i prezentacji (z których część przygotowali i przedstawili uczestnicy) do gier symulacyjnych i samodzielnych eksperymentów.

Warsztaty rozpoczęły się od krótkich prezentacji na temat zużycia energy w Polsce i w Niemczech, po których nastąpiła praca w grupach na temat dobrych i złych stron różnych źródeł energii. Później wprowadziliśmy koncept „ekologicznego odcisku stopy”, gdzie każdy z uczestników mógł zmierzyć swój negatywny wpływ na środowisko. Przeprowadziliśmy również badania z wyszukiwaniem w Internecie informacji na temat wielkich koncernów energetycznych i kontrowersji związanych z ich działalnością na świecie. W ramach projektu wybraliśmy się na jednodniową wycieczkę do Olsztyna, gdzie gościliśmy w siedzibie wiodącej firmy z branży energetycznej (Energa). Przeprowadziliśmy tam wywiad z pracownikiem firmy na temat zużycia energii  Polsce oraz prognozy na temat jej zużycia w przyszłości. W Olsztynie mieliśmy również okazję zobaczyć instalację paneli słonecznych na jednym z bloków Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz porozmawiać z przedstawicielem firmy przeprowadzającej takie instalacje na temat plusów i minusów tego źródła energii.

W ramach projektu przeprowadziliśmy także dwie gry symulacyjne – pierwszą na temat budowy Gazociągu Północnego z Rosji do Niemiec, zaś drugą opartą na planach budowy reaktora atomowego w Polsce. Podczas obu gier, grupa została podzielona na kilka części, z których każda reprezentowała inny punkt widzenia. To pozwoliło nam na spojrzenie na oba problemy z różnych perspektyw. Projekt zakończył się warsztatem, który miał na celu rozpatrzenie kilku możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji energetycznej w Europie. Oprócz tego, w czasie trwania całego projektu obejrzeliśmy i przedyskutowaliśmy kilka filmów związanych z tematem energii, między innymi “The Age of Stupid”, “The Oil Crash” oraz “The 11th Hour, 5 for 12”.

Projekt jako całość okazał się sukcesem, zwłaszcza, że uczestnicy docenili możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat energii, a jednocześnie zaangażowali się w międzykulturową wymianę poglądów.