Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

 

 

Co nas łączy, co nas dzieli?


Młodzi ludzie z Polski, Białorusi i Niemiec spotkali się pod koniec marca 2010 roku w Camp Rodowo, aby odkryć podobieństwa i różnice pomiędzy swoimi narodami. Spotkanie rozpoczęło się próbą odpowiedzi na pytania „Czym jest dla nas dom?”„Jak postrzegamy inne państwa?”, poprzez tworzenie plakatów i kolaży. Uczestnicy wysłuchali prezentacji niemieckiego politologa Karla-Heinz Duerra na temat rozwoju Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz stosunków polsko-białoruskich. Stanowiło to wprowadzenie do gry symulacyjnej „UE i jej wschodni sąsiedzi”, która stanowiła źródło wiedzy o instytucjach europejskich i procesie podejmowania w nich decyzji. Podczas spotkania dyskutowano również o kulturze, tożsamości, stereotypach i mniejszościach. W Olsztynie uczestnicy wysłuchali prezentacji ekspertów na temat mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach oraz mniejszości polskiej na Białorusi. Rozmowy i wywiady przeprowadzone wówczas z przechodniami zobrazowały uczestnikom stan wiedzy Polaków na temat mniejszości , ich praw i sytuacji w Polsce.

Ostatni dzień spotkania stanowił dla uczestników okazję do refleksji na temat „naszej wspólnej przyszłości”, której wizja została zaprezentowana w różnorakich formach artystycznych tj. teatr, zdjęcia, prezentacja multimedialna. W ten sposób po raz kolejny uczestnicy pokazali co ich dzieli, a co łączy.