Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna > Projekty polsko-niemieckie > 2010 r.

Rzetelne dziennikarstwo?  Walka ze stereotypami i uprzedzeniami

projekt dofinansowany z:

Od 28 lutego do 06 marca 2010 r. młodzież z Niemiec, Polski i Ukrainy spotkała się w Camp Rodowo i wykorzystując nieformalne metody nauki rozmawiała o stereotypach i uprzedzeniach. W trakcie spotkania uczestnicy nie tylko zdobywali wiedzę historyczną lecz również doskonalili swoje umiejętności dziennikarskie, które wykorzystali następnie do napisania, w grupach międzynarodowych, artykułów podsumowujących spotkanie. Artykuły te opublikowane zostaną przez DJO-Deutsche Jugend in Europa w niemieckim miesięczniku. Poprzez warsztaty międzykulturowe młodzi ludzie poznawali i badali stereotypy oraz uprzedzenia dotyczące innych narodów. Gry symulacyjne, referaty i samodzielna praca w grupach mieszanych przybliżyła uczestnikom historię przesiedleń po II wojnie światowej. Z kolei dyskusja o planowanym Centrum Wypędzeń pozwoliła na wyrażenie własnej opinii na temat sposobu upamiętnienia historii najnowszej oraz zapoznanie się ze stanowiskiem polityków, historyków i naukowców z Polski, Niemiec i Ukrainy. Również film Kai Wessel „Ucieczka” i dyskusja, która odbyła się na jego podstawie, uświadomiły wszystkim jak różne jest spojrzenie na historię najnowszą osób z różnych narodowości.

Kolejną porcję wiedzy historycznej uczestnicy zdobyli podczas wycieczki do „Wilczego Szańca”, który w latach 1941-1944 stanowił kwaterę główną Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych. Odwiedzili również ruiny zamku w Sztynorcie, którego historia ściśle związana jest z dziejami rodu Lehndorffów, a który został zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Wizyta w muzeum w Sądrach nie tylko pozwoliła cofnąć się w czasie i poznać warunki życia ludzi w XIX wieku, lecz również stanowiła okazję do spotkania z przedstawicielką mniejszości niemieckiej, pozostałej po II wojnie światowej na Mazurach.

Dzięki wizytom w archiwum olsztyńskim i w redakcji „Gazety Olsztyńskiej” uczestnicy poznali warunki pracy dziennikarzy.

Program wieczorny spotkania w znacznej mierze przygotowywany był i realizowany przez samych uczestników. Polski, niemiecki i ukraiński wieczór nie tylko zintegrował grupę, ale także zbudował miłą atmosferę pracy w grupie.

W czerwcu planowane jest kolejne spotkanie grupy, tym razem w Berlinie. Jego celem jest kontynuacja rozpoczętego projektu.