Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

W dniach 3-9 maja w Camp Rodowo odbył się polsko-litewski projekt: „Równi w różnorodności-mniejszości narodowe w kalejdoskopie”, dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, organizowany przez Fundację ‘Rodowo’ oraz Związek Młodzieży Białoruskiej.

W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, wśród których znaleźli się przedstawiciele mniejszości białoruskiej i niemieckiej w Polsce oraz mniejszości polskiej na Litwie. Celem projekt było przybliżenie uczestnikom mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących tereny Polski i Litwy, ich praw, tradycji oraz działalności kulturalnej i oświatowej. Ważnym elementem projektu były gry i zabawy integracyjne, które przyczyniły się do budowy porozumienia i współpracy w grupie.

Spotkanie rozpoczęło się od warsztatów poświęconych wspólnej historii polsko-litewskiej, która przedstawiona została w postaci linii czasu i uświadomiła wszystkim istotę wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Uczestnicy pracowali w grupach polsko-litewskich i skoncentrowali się na faktach, które łączą oba narody.

Wyjazd do Puńska i spotkanie z wójtem gminy Witoldem Liszkowskim zapoznał uczestników ze sposobem funkcjonowania urzędów państwowych na terenach z dużym odsetkiem przedstawicieli mniejszości narodowych. Szczególnie interesujące okazały się kwestie podwójnych nazw miejscowości oraz prawa do oryginalnie brzmiących nazwisk, a także nauczanie w języku litewskim. W czasie wolnym w Puńsku uczestnicy przekonali się, że większość mieszkańców (w sklepach, urzędach) mówi po litewsku, wszystkie szyldy i nazwy ulic są w dwóch językach, a w restauracji można zjeść narodowe potrawy litewskie.

Kolejny dzień projektu poświęcony był szansom i zagrożeniom wynikającym z globalizacji kultury. Uczestnicy przedstawili w formie prezentacji multimedialnych, plakatów oraz krótkich filmików grupy etniczne w Polsce i na Litwie. Warsztaty zakończyły się ciekawą dyskusją na temat różnic w definicji mniejszości narodowej i etnicznej w świetle prawa i praktyki polskiej i litewskiej. Burzliwa dyskusja toczyła się również na zajęciach poświęconych tożsamości narodowej oraz elementom kultury.

Ostatni dzień projektu poświęcony został realizacji mini-projektów związanych z tematyką mniejszości narodowych. Niektóre grupy cały tydzień pracowały nad realizacją swego zadania, dzięki czemu mieliśmy okazję obejrzeć filmy podsumowujące nasz projekt, czy też przeczytać artykuł w internecie (http://slonko.com.pl/rowni-w-roznorodnoci-mniejszoci-narodowe-w-kalejdoskopie.html). Pozostałe grupy przygotowały komiks opisujący wizytę w Puńsku, talk-show i teatr cieni. Efekty pracy wszystkich grup spotkały się w uznaniem zarówno uczestników, jak również pracowników Fundacji 'Rodowo' i nagodzono je gromkimi brawami.

Podczas programu wieczornego mogliśmy dowiedzieć się więcej o Litwie, jej kulturze, kuchni i tradycjach, a także wziąć udział w Polskim weselu.

Uczestnicy pracowali w grupach międzynarodowych, w których porozumiewali się w języku angielskim, a efekty swojej pracy przedstawiali po polsku i litewsku co było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży i świetnej atmosferze.